FLIA Team

FLIA creates a solid global network through the support of world-class scholars and practitioners, young professionals, and domestic officials. Our team is spread throughout the US, the UK, China, Italy, Turkey, Brazil, Japan, Germany, South Korea, Hong Kong, Thailand, Saudi Arabia and various other regions. All team members hold graduate degrees and have rich experiences of studying and working globally.

Shaoming Zhu Shaoming Zhu
William E. Butler William E. Butler
Larry C Backer Larry C. Backer
Flora Sapio Flora Sapio
Shiping Liao Shiping Liao
Sean M. Jorgensen Sean M. Jorgensen
Antonio Angotti Antonio Angotti
Aisi Zhang Aisi Zhang
WechatIMG32 Sheena Hwang
IMG_7018 Yixuan (Young) Zeng
Xiaoran Jiang Xiaoran Jiang
个人照片 Mengchen Wang
Fan Ye -Profile Fan Ye
Keren Wang Keren Wang
Shan Gao Shan Gao
image1 Sukru Say
Di Li Di Li
Tolu Obamuroh Tolu Obamuroh
Daniel  Odon Daniel Odon
Huanglinlin Linlin Huang
dudu-profile photo Du Du
Junmin Zhang Junmin Zhang
Xinyu (Annie) Li Xinyu (Annie) Li
Sung Yong Kang Sung Yong Kang
CHENWEIMING1994 Weiming Chen
Adrian Lo Adrian Lo
IMG_2189- Qiyue Luo
Yuanchao Bi Yuanchao Bi
Muaitaer.Abulaiti Muaitaer Abulaiti
冯钰晰 Yuxi Feng
Profile photo Miaoqiang Dai
4cm-3cm_meitu_2 Ke Zheng